28 september 2023

Oplossing voor krappe arbeidsmarkt

Om de toenemende vraag het hoofd te bieden moeten er geen arbeidskrachten van ver worden gehaald. Uitzendketen Labour Power Company (verwachte jaaromzet van ongeveer € 500 miljoen) en Smart Robotics gaan slimme oplossingen bieden waarbij mens en robots gezamenlijk als ‘werkkrachten’ worden aangeboden.

 

Want naast het aanbieden van arbeidskrachten krijgen opdrachtgevers tegelijkertijd de mogelijkheid om robots in dienst te nemen. ‘Demografische ontwikkelingen en de krappe arbeidsmarkt vragen om een nieuwe benadering.

 

De combinatie van het aanbieden van robot en mens kan een oplossing bieden voor veel werkgevers’, aldus Han van Horen, CCO van Labour Power Company.

De vraag naar personeel blijft toenemen

Waar veel uitzendbureaus al (ver) buiten Europa aan het werven zijn kiest Labour Power Company ook voor een andere weg. Slimme samenwerking tussen mens en robot is het antwoord op een scala aan ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening, het alsmaar stijgende opleidingsniveau en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

 

Van Horen: ‘Als we het saaie, zware en gevaarlijke werk bij onze opdrachtgevers automatiseren, helpt dat ons om onze flexwerkers tevreden te houden. Met hoogwaardig en uitdagend werk, meer aandacht en opleidingskansen.’

Robots en flexwerkers als collega’s

In de uitzendwereld worden robots en flexwerkers nog vaak als concurrenten gezien. “Wij denken oplossingsgericht in plaats van aanbodgericht”, legt Van Horen uit. “Onze klanten – vooral bedrijven in de logistiek, voedingsmiddelen- en procesindustrie, agri en glastuinbouw en techniek– kunnen niet zonder mensen, maar ook niet zonder robots.

 

De kunst is om die twee zo goed mogelijk te laten samenwerken. ‘In Smart Robotics hebben wij daarvoor de juiste partner gevonden. Robots zijn inmiddels ongelooflijk slim, maar je moet ze wel goed inpassen in de organisatie. Op de juiste posities, met de juiste mensen eromheen en op de juiste manier. Daar kunnen wij bij ondersteunen.

 

Wij zien onszelf als een strategische partner voor onze klanten’, aldus Van Horen

 

Geen huisvesting nodig

LPC betrekt Smart Robotics bij vraagstukken van klanten, en andersom. ‘Zo komen we per opdrachtgever tot de juiste oplossing’, aldus Van Horen. “Kijk bijvoorbeeld ook als werkgever naar het huisvestingsvraagstuk.

 

Robots hoeven nergens te wonen. En ze hoeven ook niet op en neer te reizen naar hun werk. De hele samenleving is gebaat bij deze manier van denken en werken.’