28 september 2023

Louwman Group kiest voor Labour Power Company!

Het contract voor onbepaalde tijd werd aan LPC gegund, voornamelijk vanwege het grote voordeel van één contract met één accountverantwoordelijke en landelijke dekking, waaraan regionaal sterke uitzendbedrijven invulling geven. Het werken met arbeidsmigranten is vrijwel nieuw voor Louwman group, daarom zochten ze een partij die hierin gespecialiseerd is.

 

Alle uitzendbedrijven onder LPC hebben hierin jarenlange ervaring en weten daarom niet alleen waar ze de juiste mensen kunnen vinden, maar ook hoe deze te begeleiden en te huisvesten. Alles wordt in het werk gesteld om de mensen goed te laten landen en ze lang bij ons te houden.

 

Op 21 juni vond de kick-off plaats met betrokkenen vanuit Louwman Group en de uitzendbureaus Job InvestHOBIJGOODMORNING BV en Duijndam Works.

Over Louwman Group

Louwman Group, opgericht in 1923, is een Nederlands familiebedrijf gespecialiseerd in mobiliteit in brede zin.

 

Wij mogen voor Louwman group een grote diversiteit aan functies gaan helpen invullen. Denk aan logistieke medewerkers, monteurs, lassers, assemblagemedewerkers, etc. Een prachtige uitdaging waar we enorm naar uitkijken! Louwman Group, bedankt voor het vertrouwen in LPC.