Vacature CFO

Vacature - Chief Financial Officer (CFO)

Labour Power Company, opgericht in 2020, is de moederorganisatie van een aantal bedrijven gespecialiseerd in de bemiddeling van arbeidsmigranten die veelal tijdelijk in Nederland verblijven. Labour Power Company bestaat op dit moment uit een zevental bedrijven die allen één of meerdere specialisaties en een eigen profiel hebben: Duijndam, EuroDetach, Goodmorning, HOBIJ, Job Invest, Kobus en My Flexwork. Klanten zijn actief in de glastuinbouw, AGF, voedingsmiddelenindustrie, logistiek en technische sectoren. Alle bedrijven bestaan 15-30 jaar en hebben zich succesvol bewezen in de markt, zowel voor hun klanten als in het welzijn en ontwikkeling van de flexwerkers. Op dit moment zijn ruim 12.000 flexwerkers en circa 280 vaste medewerkers werkzaam binnen de bedrijven van de Labour Power Company. Met eigen HR advies, werving in binnen- en buitenland, huisvesting, logistiek, in-house servicing en opleiding- en loopbaanbegeleiding van de flexwerkers zijn de bedrijven in staat om een integrale dienstverlening aan te bieden. Dit jaar zal de Labour Power Company nog minimaal twee nieuwe deelnemingen aan haar palet toevoegen. Over 2022 is de verwachte omzet bijna € 300 mln (zonder nieuwe overnames)., waarmee Labour Power Company tot de Top 20 van grootste uitzendbedrijven in Nederland behoort. Voor 2023 worden ook meerdere overnames verwacht. Vanwege deze zeer snelle groei gaat Labour Power Company het directieteam uitbreiden en is daarom op zoek naar een CFO - Chief Financial Officer

Als Financieel Directeur maak je onderdeel uit van het directieteam verder bestaande uit de CEO, CCO en de Business Development Directeur. Je rapporteert aan de CEO van Labour Power Company en indirect aan de aandeelhouders en bent verantwoordelijk voor het financiële beleid en -bedrijfsvoering. Standplaats is Etten-Leur. Met betrekking tot de deelnemingen is het doel om door kennisdeling en samenwerking hen optimaal te faciliteren bij hun kernprocessen, waaronder wet- en regelgeving, verloning en overige backoffice processen. Daarbij is behoud van ondernemerschap bij de directieteams van de deelnemingen het uitgangspunt met respect voor de belangen van Labour Power Company als moederorganisatie.

Je coacht en begeleidt de financieel verantwoordelijken van de deelnemingen en zorgt voor een stabiele en efficiënte administratieve organisatie en interne beheersing en daarmee voor een gestroomlijnde administratie met bijbehorende werkprocessen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid is de norm. Daarbij stel je je op als een pragmatisch leider die zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Je bewaakt de groepsstructuur en doet voorstellen tot vereenvoudiging. Je hebt impact vanuit kennis en expertise en weet dit te benutten om processen en procedures door te ontwikkelen, vanuit een duidelijke visie op de rol van Finance. Jouw passie en aandacht voor continu verbeteren weet je over te brengen. Daarmee ben je in control en heb je het overzicht.

Je bent in staat de informatievoorziening op project-, operationeel- en bedrijfsniveau naar een hoger niveau te brengen, waardoor sturing en besluitvorming verder geobjectiveerd worden en het bestaande ERP-systeem beter benut gaat worden. Ook contractmanagement krijgt van jou de aandacht die het verdient.

Je bouwt aan een planning- en control cyclus die recht doet aan de diversiteit en dynamiek van de onderneming. Managementrapportages, het jaarrekeningproces, budgettering, forecasting, liquiditeitsprognose en scenarioplanning inclusief de bewaking en analyse van de realisatie zijn hier integraal onderdeel van. Je managet deze cyclus en bespreekt de cijfers periodiek binnen de directie en met de verantwoordelijken in de business en komt met verbetervoorstellen. Cashmanagement maakt daar ook een vast onderdeel van uit.

Door jouw ervaring binnen vergelijkbare ondernemingen weet je de business control functie naar een hoger niveau te tillen. Vanuit de strategie vertaal je het ondernemingsbeleid naar financieel beleid. Aan de hand van relevante KPI’s bewaak je continu de voortgang en de prestaties van de individuele bedrijven en het totaal. Daarnaast ben je in staat het directieteam te ondersteunen bij de transitie van klantafspraken naar contracten, waarbij je ook oog hebt voor governance, compliance en risicomanagement.

Je signaleert kansen en weegt risico’s af vanuit een gezonde ondernemingszin samen met het overige management. Zij zien je dan ook als een waardevolle, proactieve sparringpartner die op de juiste wijze de organisatie weet uit te dagen. Belangrijk is om verder te professionaliseren zonder te bureaucratiseren. Je geeft met de CEO en overige directieleden invulling aan de groeistrategie voor de komende jaren, zowel autonoom als door middel van overnames.

Je bent eerste aanspreekpunt voor de accountant, bedrijfsjurist, belastingadviseur en financiële stakeholders zoals banken en belastingdienst. Samen met de bedrijfsjurist voer je regelmatig interne audits uit.

Je bent samen met de Directeur Business Development betrokken bij de implementatie van diverse IT pakketten bij de deelnemingen, waardoor uniform gebruik van softwaresystemen wordt nagestreefd.

Labour Power Company is een zeer snelgroeiende onderneming met een beperkte staf. Je snapt welke dynamiek hierbij past en hebt een ‘hands on en can do’ mentaliteit.

Ervaringsprofiel

- Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo/academisch niveau, bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding
- Minimaal 5 jaar management ervaring binnen de zakelijke dienstverlening, idealiter uitzendbranche
- Ervaring met het leiden van projecten op het gebied van back office processen en operational excellence
- Meer dan gemiddelde kennis en ervaring met (implementatie en toepassing van) wet- en regelgeving en risicomanagement
- Ervaring in de vertaling van strategie naar financieel beleid
- Expert in business control, seasoned in financial control en verslaglegging, inclusief consolidatie trajecten
- Beschikt over uitgebreide ERP-ervaring, kennis van BI-tooling is een pré
- Analytisch scherp en planmatig, je doorgrondt de cijfers
- Stevige persoonlijkheid met impact op alle niveaus
- Sterke sociale voelhorens, teamspeler met een flexibele geest
- Je beschikt over een breed interesseveld met een grote business sense

- Ervaring met aansturen ‘op afstand’ bijvoorbeeld in een BU-structuur is interessant
- Ervaring met overname en integratie trajecten is wenselijk

Competentieprofiel

- Besluitvaardig en daadkrachtig
- Verbinder, in staat te enthousiasmeren, initiëren en veranderen
- Sterke helicopterview, in staat hoofd- en bijzaken te scheiden
- Ondernemend en resultaatgericht
- Pragmatisch, proactief en absoluut hands-on
- Communicatief vaardig en gevoel voor humor
- Goede beheersing van de Engelse taal

Wat bieden we?

- Prima salaris, passend bij de zwaarte van de functie
- Passende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Auto van de zaak
- Ruime ontwikkelmogelijkheden
- Zeer brede, interessante rol binnen een snelgroeiende onderneming

Interesse?

Herken je jezelf in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatie naar han@lpcompany.nl onder vermelding van CFO LPC.

Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Cor Konings, CEO van Labour Power Company via 088-500 88 55.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Direct solliciteren

    Cor Konings - CEO - Labour Power Company