Categorieën
Uncategorized

Oplossing voor krappe arbeidsmarkt: Huur naast uitzendkracht ook een uitzendrobot in

Robots zijn slim en vragen niet om huisvesting

Oplossing voor krappe arbeidsmarkt: Huur naast uitzendkracht ook een uitzendrobot in

Om de toenemende vraag het hoofd te bieden moeten er geen arbeidskrachten van ver worden gehaald. Uitzendketen Labour Power Company (verwachte jaaromzet van ongeveer 500 miljoen) en Smart Robotics gaan slimme oplossingen bieden waarbij mens en robots gezamenlijk als ‘werkkrachten’ worden aangeboden. Want naast het aanbieden van arbeidskrachten krijgen opdrachtgevers tegelijkertijd de mogelijkheid om robots in dienst te nemen. ‘Demografische ontwikkelingen en de krappe arbeidsmarkt vragen om een nieuwe benadering. De combinatie van het aanbieden van robot en mens kan een oplossing bieden voor veel werkgevers’, aldus Han van Horen, CCO van Labour Power Company.

De vraag naar personeel blijft toenemen. Waar veel uitzendbureaus al (ver) buiten Europa aan het werven zijn kiest Labour Power Company ook voor een andere weg. Slimme samenwerking tussen mens en robot is het antwoord op een scala aan ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening, het alsmaar stijgende opleidingsniveau en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Van Horen: ‘Als we het saaie, zware en gevaarlijke werk bij onze opdrachtgevers automatiseren, helpt dat ons om onze flexwerkers tevreden te houden. Met hoogwaardig en uitdagend werk, meer aandacht en opleidingskansen.’

Samenwerking LPC - Smart Robotics | uitzendkracht en -robot.

Robots en flexwerkers als collega’s
In de uitzendwereld worden robots en flexwerkers nog vaak als concurrenten gezien. “Wij denken oplossingsgericht in plaats van aanbodgericht”, legt Van Horen uit. “Onze klanten – vooral bedrijven in de logistiek, voedingsmiddelen- en procesindustrie, agri en glastuinbouw en techniek– kunnen niet zonder mensen, maar ook niet zonder robots. De kunst is om die twee zo goed mogelijk te laten samenwerken. ‘In Smart Robotics hebben wij daarvoor de juiste partner gevonden. Robots zijn inmiddels ongelooflijk slim, maar je moet ze wel goed inpassen in de organisatie. Op de juiste posities, met de juiste mensen eromheen en op de juiste manier. Daar kunnen wij bij ondersteunen. Wij zien onszelf als een strategische partner voor onze klanten’, aldus Van Horen

Geen huisvesting nodig
LPC betrekt Smart Robotics bij vraagstukken van klanten, en andersom. ‘Zo komen we per opdrachtgever tot de juiste oplossing’, aldus Van Horen. “Kijk bijvoorbeeld ook als werkgever naar het huisvestingsvraagstuk. Robots hoeven nergens te wonen. En ze hoeven ook niet op en neer te reizen naar hun werk. De hele samenleving is gebaat bij deze manier van denken en werken.’

Smart Robotics en LPC tekenen de samenwerking tussen uitzendkracht en -robot.

SmartRobotics

Categorieën
Labour Power Company

Louwman Group kiest voor Labour Power Company!

Louwman Group kiest voor Labour Power Company!

Het contract voor onbepaalde tijd werd aan LPC gegund, voornamelijk vanwege het grote voordeel van één contract met één accountverantwoordelijke en landelijke dekking, waaraan regionaal sterke uitzendbedrijven invulling geven. Het werken met arbeidsmigranten is vrijwel nieuw voor Louwman group, daarom zochten ze een partij die hierin gespecialiseerd is. Alle uitzendbedrijven onder LPC hebben hierin jarenlange ervaring en weten daarom niet alleen waar ze de juiste mensen kunnen vinden, maar ook hoe deze te begeleiden en te huisvesten. Alles wordt in het werk gesteld om de mensen goed te laten landen en ze lang bij ons te houden.

Op 21 juni vond de kick-off plaats met betrokkenen vanuit Louwman Group en de uitzendbureaus Job InvestHOBIJGOODMORNING BV en Duijndam Works.

Louwman Group, opgericht in 1923, is een Nederlands familiebedrijf gespecialiseerd in mobiliteit in brede zin.

Wij mogen voor Louwman group een grote diversiteit aan functies gaan helpen invullen. Denk aan logistieke medewerkers, monteurs, lassers, assemblagemedewerkers, etc. Een prachtige uitdaging waar we enorm naar uitkijken! Louwman Group, bedankt voor het vertrouwen in LPC.

Categorieën
Labour Power Company

FlexTopGroeiers award

FlexTopGroeiers award

FlexTopGroeiersAward Linda van Alpen namens Labour Power Company

De FlexTopGroeiers award 🏆 voor snelste groeier 🚀 in de categorie € 150-500 miljoen omzet is voor LPC! Net als vorig jaar!

Dank aan al onze bedrijven! Want alleen samen kunnen we zoveel bereiken. GOODMORNING UitzendbureauHOBIJEurodetach bvKobus Personeel & OrganisatieEuroprofessionals1voud Werken & GezondheidDuijndam WorksJob InvestInternational Flex Job B.V. en Euro Planit Personeelsdiensten.

En we groeien door!

Lees meer: https://www.flexmarkt.nl/brancheinformatie/awards-flextopgroeiers-uitgereikt-tijdens-flexevent/ 

Foto: COO Labour Power Company Linda van Alphen neemt de ward in ontvangst.

 

Categorieën
Labour Power Company

Achtste bedrijf onder Labour Power Company

Achtste bedrijf onder Labour Power Company

In november 2022 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met Workplanit.

Categorieën
Labour Power Company

Zevende bedrijf onder Labour Power Company

Zevende bedrijf onder Labour Power Company

In augustus 2022 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met International Flex Job.

Categorieën
Labour Power Company

Zesde bedrijf onder Labour Power Company

Zesde bedrijf onder Labour Power Company

In maart 2022 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met Duijndam Uitzendgroep.

Categorieën
Labour Power Company

Vijfde bedrijf onder Labour Power Company

Vijfde bedrijf onder Labour Power Company

In december 2021 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met EuroDetach.

Categorieën
Labour Power Company

Vierde bedrijf onder Labour Power Company

Vierde bedrijf onder Labour Power Company

In augustus 2021 heeft Labour Power Company wederom een uitbreiding gerealiseerd met HOBIJ Pioneers at work.

Categorieën
Labour Power Company

Derde bedrijf onder Labour Power Company

Derde bedrijf onder Labour Power Company

In april 2021 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met Kobus P&O.

Categorieën
Labour Power Company

Tweede bedrijf onder Labour Power Company

Tweede bedrijf onder Labour Power Company

Tweede bedrijf onder Labour Power Company In oktober 2020 heeft Labour Power Company een uitbreiding gerealiseerd met de Job Investment Group.